Search
Close this search box.

Wat maakt een managementondersteuner competent?

Flexible
Deel dit:

Als gespecialiseerd werving- en selectiebureau voor de bemiddeling van management-ondersteunend personeel op HBO-niveau, bemiddelen wij kandidaten bij zeer uiteenlopende opdrachtgevers, met verschillende organisatieculturen, diverse leidinggevenden, collega’s en natuurlijk voor inhoudelijk verschillende functies. Zo zijn kennis/ervaring, vaardigheden, persoonlijke eigenschappen en motivatie bepalend of iemand op de lange termijn ergens naar tevredenheid functioneert.

Maar wat zijn de meest waardevolle competenties voor een managementondersteuner volgens de professionals zelf?

Dat vaste werktijden niet meer de norm zijn, daar schreven wij al eerder over. Onze respondenten (n=600) gaven in het Nationale Assistant Onderzoek 2018 aan dat flexibel werken steeds vaker voorkomt (niet op vaste tijden of op kantoor). Maar flexibiliteit heeft niet alleen betrekking op de werktijden. Zo betekent het ook soepel en buigzaam volgens de van Dale en in de context van personen betekent het meegaand en plooibaar. Niet gek dat door alle snel gaande ontwikkelingen (met name op het gebied van technologie), organisaties waarde hechten aan de flexibiliteit van hun personeel. Ofwel het adaptieve vermogen van medewerkers om zich aan te passen aan veranderingen.

flexi·bel (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord) 1 variabel: flexibele werktijden 2 soepel, buigzaam 3 (van personen) meegaand, plooibaar [1]

Managementondersteuners anno 2018 wijzen zelf flexibel gedrag aan als meest relevante competentie voor hun vakgebied.

Op de gedeelde tweede plek staan stressbestendigheid en het nemen van initiatief. Opvallend aan deze resultaten is, dat in vergelijking met het Nationale Secretaresse onderzoek uit 2013, initiatief en stressbestendigheid juist ‘laag’ scoorden. In het licht van de onderzoeksresultaten uit ons recentelijke onderzoek, kan dit opvallende verschil mogelijk verklaard worden. Zo zagen we eerder een duidelijke verschuiving op het gebied van functie-inhoud en daarmee verantwoordelijkheden van een assistant. De assistant anno 2018 is inhoudelijk meer betrokken ten opzichte van de assistant in 2013. Men denkt meer mee en is inhoudelijk betrokken bij diverse projecten van hun leidinggevende. Waar men voorheen vóór een leidinggevende werkte, lijkt het in veel gevallen getransformeerd te zijn naar sámen werken met een leidinggevende (in 2018).

Vanuit deze ontwikkeling is het dan ook niet verwonderlijk dat het nemen van initiatief als een waardevolle competentie wordt beschouwd.

ini·ti·a·tief (het; o; meervoud: initiatieven) 1 de eerste stap of aanzet: het initiatief nemen; op initiatief van.. [2]

De eerste stap zetten of aanzet nemen, betekent dat je als managementondersteuner niet slechts uitvoert wat er van je gevraagd wordt. Maar je juist proactief zaken naar je toetrekt en uitvoert zonder dat de vraag vanuit je leidinggevende komt. Tijdens de gesprekken bij ons op kantoor horen wij dit ook vaak terug. Men neemt graag initiatief en als voorwaarde hiervoor wordt er vaak om ruimte en vrijheid gevraagd in de rol van assistant.

In dezelfde context kan het belang van stressbestendigheid worden geïnterpreteerd. Wanneer een functie complexer wordt en iemands verantwoordelijkheid toeneemt, is het logisch dat de stressbestendigheid vaker op de proef wordt gesteld.

stress·be·sten·dig (bijvoeglijk naamwoord) 1 in staat om zware spanningen en druk uit de omgeving zonder problemen te verdragen [3]

Uit ons onderzoek komt duidelijk naar voren dat het belangrijk is als management-ondersteuner stressbestendig te zijn; ofwel om spanningen en druk uit de omgeving te kunnen ‘verdragen’. Zonder dat het functioneren daaronder lijdt.

Bovengenoemde resultaten illustreren de ontwikkelingen van het vakgebied en daarmee ook de ontwikkelingen van de competenties van managementondersteuners zelf. Maar behalve competenties, waren wij in het Nationale Assistant Onderzoek nieuwsgierig naar de wens om bepaalde opleidingen of cursussen te volgen. Benieuwd? In de volgende blog zullen wij jullie meenemen welke opleiding of cursus men graag zou willen volgen om nóg succesvoller te zijn.

[1] https://www.vandale.nl

[2] https://www.vandale.nl

[3] https://www.vandale.nl