Search
Close this search box.

Op nummer één staat projectmanagement.

Deel dit:

Inmiddels zijn wij bij de laatste blog van het Nationale Assistant Onderzoek aangekomen, waarbij wij 600 Assistants hebben gevraagd naar hun ervaringen over de ontwikkelingen in dit vakgebied. In onze eerdere blogs hebben wij op basis van de onderzoeksresultaten al laten zien dat er door de jaren heen veel is veranderd.

Wij zien een duidelijke verschuiving in de benaming van Secretaresse naar Assistant. Daarnaast vindt er ook een inhoudelijke verandering plaats van een hoofdzakelijk uitvoerende rol naar een steeds meer inhoudelijke rol. Lees onze blog “wij horen vaak: ik ben méér dan alleen een Secretaresse”.

In deze blog staan wij stil bij de laatste vraag uit onze enquête. Opvallend is dat dit de enige open vraag in het onderzoek was, echter de respons was er niet minder om. Gezien de vele, uitgebreide antwoorden, hebben wij geconcludeerd dat het onderwerp als zeer belangrijk wordt ervaren door Assistants. De vraag luidde:

Wat voor opleiding of cursus zou jij graag willen volgen om jezelf verder professioneel te ontwikkelen?

Uit de grote respons concluderen wij ook dat in z’n algemeenheid de Assistant zich wil blijven ontwikkelen. De vraag is dan: op wat voor gebied zit die professionele ontwikkeling? Op nummer één staat projectmanagement. Hieronder geven we een top vier overzicht van gewenste ontwikkeling van een Assistant.

Natuurlijk zijn er binnen projectmanagement vele verschillende varianten van opleidingen en cursussen te volgen. Wikipedia omschrijft projectmanagement als:

“(ook wel projectbeheer) het beheersen van projecten. Het is de manier waarop projecten georganiseerd, voorbereid, gepland, uitgevoerd en afgerond worden.

Veel organisaties werken met een projectmanagementsysteem om het rendement van de projecten te optimaliseren. Wanneer wij dit in de context plaatsen van het werk van managementondersteuners, dan zie je dat samenwerking met verschillende disciplines / afdelingen binnen een organisatie steeds belangrijker wordt. En dat de Assistant in staat moet zijn om met diverse mensen in de organisatie te kunnen schakelen. De Assistant wil graag coördineren en de verantwoordelijkheid nemen voor een project om ervoor te zorgen dat dit goed en tijdig wordt afgerond.

Naast het ontwikkelen van projectmanagementkwaliteiten, hebben vele respondenten aangegeven zich te willen ontwikkelen op het gebied van HR en Communicatie. Deze twee facetten van ontwikkeling staan dan ook op de gedeelde tweede plek in ons onderzoek. Ook hierin zijn vele varianten van opleidingen en trainingen, deze worden gezien als aanvulling op de dagelijkse werkzaamheden van een Assistant.

Als werving- en selectiebureau horen wij vaak van opdrachtgevers hoe belangrijk het is dat een Assistant de ‘oren en ogen’ is van zijn of haar leidinggevende. Op deze manier is de leidinggevende op de hoogte van hetgeen er binnen een organisatie speelt. Verder ben je als Assistant vaak het eerste aanspreekpunt voor zowel interne als externe partijen.

Het is dus niet verwonderlijk dat veel Assistants hebben aangegeven dat zij zich willen blijven ontwikkelen op het gebied van HR en Communicatie, als extra verdieping op de hierboven genoemde verantwoordelijkheden.

Op plaats vier van ons onderzoek zien we dat een aanzienlijk deel van de respondenten heeft aangegeven graag een opleiding of cursus te willen volgen waarin de zogenaamde ‘digital skills’ centraal staan. In een tijdperk van toegenomen digitalisering en het feit dat de ontwikkelingen hierin razendsnel gaan, lijkt de vraag naar ‘digital skills’ ook zeer relevant. Een aantal respondenten spreekt zelf over ‘futureproof’ worden.

Wij krijgen nog wel eens de vraag of het volgen van een bepaalde cursus of training de kans op een nieuwe baan zal vergroten. Over het algemeen is onze ervaring dat dit kan zorgen voor een inhoudelijke verdieping, maar net die ene cursus zal niet direct de kans op een nieuwe baan doen vergroten.

Tot slot geloven wij dan ook niet dat het vakgebied van managementondersteuning door alle technologische ontwikkelingen in de toekomst zal gaan verdwijnen. Een aantal standaard werkzaamheden zal steeds meer worden geautomatiseerd, echter, de traditionele, uitvoerende rol zal veranderen. Daarom is het goed dat de Assistant zich blijft ontwikkelen om zo in toekomst die toegevoegde waarde te kunnen (blijven) zijn.