Search
Close this search box.

Nationaal Assistant Onderzoek 2018

Onderzoek eerste blog
Deel dit:

Nationaal Assistant Onderzoek 2018

In het voorjaar hebben wij het Nationaal Assistant Onderzoek gehouden onder 600 Assistants. Wij hebben de antwoorden verwerkt en geanalyseerd en zullen aan de hand van een zes-luik aan blogs onze bevindingen met jullie delen.

Zes-luik

In de volgende blogs zullen wij jullie meenemen in de resultaten over de volgende onderwerpen:

  1. Welke werkzaamheden: heden en in de toekomst?
  2. Het ‘nieuwe’ werken en dé virtual Assistant
  3. De Assistant als Project Manager
  4. De weg naar succes
  5. Functietitel van de toekomst
  6. Matchen is mensenwerk of via een platform?

In deze blog staan de werkzaamheden van de Assistant centraal en wat de verwachting is op het gebied van verantwoordelijkheden in de toekomst. Blijven de werkzaamheden van een Assistant gelijk of zijn deze aan verandering onderhevig?

Van Secretaresse naar…

In 2013 deden wij o.a. onderzoek naar de ervaring van Secretaresses over het vakgebied van managementondersteuning. Eén van de conclusies van dit onderzoek was dat men liever spreekt van Assistants, omdat deze benaming beter de lading dekt. Vandaar dat wij in ons huidige onderzoek spreken over het Nationaal Assistant Onderzoek.

De wereld verandert snel door globalisering en technologische ontwikkelingen. Welke invloed heeft dit op de rol van de Assistant, werkinhoudelijk en op de interacties? Wij waren benieuwd hoe de huidige Assistant, anno 2018, aankijkt tegen hun beroep en wat zij verwachten van de ontwikkelingen hierin. Onze enquête is door meer dan 600 respondenten ingevuld.

Sparringpartner

Uit ons onderzoek van 2013 blijkt dat Assistants zich voornamelijk bezig hielden met complex agendabeheer en werkzaamheden waarin het organiseren centraal stond. Wanneer wij deze resultaten vergelijken met de huidige uitkomsten, zien wij een nieuwe rol voor de Assistant weggelegd. Ondanks dat het complex agendabeheer en de organisatorische werkzaamheden een centraal onderdeel blijven van de functie, zien wij dat hier een derde rol aan toe wordt gevoegd. Namelijk de inhoudelijke en adviserende rol van de Assistant.

(klik op de afbeelding om te vergroten)

Wanneer wij kijken naar de verwachting, en voor de toekomst, zien wij dat dit alleen nog maar meer gaat toenemen.

(klik op de afbeelding om te vergroten)

Samenwerken

De trend waarbij de Assistant steeds meer een inhoudelijke en adviserende rol krijgt zet zich voort. Opvallend is dat het complexe agendabeheer juist afneemt, hoewel dat een centraal onderdeel zal blijven binnen de functie. Organisatorische werkzaamheden zullen juist toenemen binnen deze nieuwe rol. De conclusie uit 2013, waarbij er een verschuiving van functietitel plaatsvindt van Secretaresse naar Assistant, lijkt dan ook deze trend mooi te onderstrepen. Het werken voor een leidinggevende lijkt meer plaats te maken voor het samenwerken met een leidinggevende. Uiteraard wel vanuit een servicegerichte rol zoals je deze van een Assistant mag verwachten.